Ενοικίαση Αυτοκινήτου Αθήνα

Πολιτική ακύρωσης

  1. Ακύρωση εντός 48 ωρών πριν από την ημερομηνία παράδοσης: η εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό έχει προκαταβληθεί ως προκαταβολή, από τον πελάτη.

  2. Ακύρωση εντός λιγότερων από 48 ωρών: η εταιρεία ΔΕΝ υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό προκαταβολής ως προκαταβολή, από τον πελάτη.

Ατυχήματα: Σε περίπτωση ατυχήματος, ο πελάτης ΠΡΕΠΕΙ να επικοινωνήσει αμέσως με την εταιρεία για να λάβει σχετικές οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες.