Όροι Χρήσης

Ηλικία Οδηγού: Για όλες τις κατηγορίες ελάχιστο όριο ηλικίας 23 χρόνια.

Άδεια οδήγησης: Για τις κατηγορίες A,B,C,BA,CA,BD,CD 1 χρόνος, για τις υπόλοιπες κατηγορίες 2 χρόνια. Για τις χώρες που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. απαραίτητη η διεθνής άδεια οδήγησης.

Τρόπος Πληρωμής: Πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητη για την κάλυψη του ποσού της εγγύησης και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης. Αποδεκτές πιστωτικές κάρτες είναι Visa, American Express, MasterCard, Diners Club

Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης: 24 ώρες. Μετά την πάροδο των 24 ωρών, δίδεται περίοδος χάριτος 1 ώρα. Με την πάροδο της περιόδου χρεώνεται επιπλέον ημέρα ενοικίασης.

Πρόστιμα: Διοικητικές παραβάσεις και πρόστιμα βαρύνουν το μισθωτή, εφόσον αφορούν υπαιτιότητά του.

Ασφάλεια: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί των οχημάτων της Filorent είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Οι καλύψεις υπόκεινται στους όρους του συμβολαίου της Filorent με την ασφαλιστική εταιρεία.

Απαλλαγή Ευθύνης (CDW): Περιλαμβάνεται στο μίσθωμα. Εφόσον δεν υπάρχει παραβίαση του Κ.Ο.Κ., η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα, περιορίζεται στα 750€ για τις κατηγορίες A,B,C,BA,CA,BD, 1000€ για τις κατηγορίες D,G, και 1500€ για τις κατηγορίες J,W,S,P

Περιορισμός απαλλαγής ευθύνης (SCDW): Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του στην ελάχιστη χρέωση των 300€ για τις κατηγορίες A,B,C,BA,CA,BD,CD καταβάλλοντας το επιπλέον ποσό των 10€ την ημέρα, και 450€ για τις κατηγορίες D,DA,G,GA καταβάλλοντας το επιπλέον ποσό των 15€ την ημέρα. Για τις κατηγορίες J,W,S1,S,P δεν ισχύει ο περιορισμός απαλλαγής ευθύνης.

Κάλυψη Κλοπής (TP): Περιλαμβάνεται στο μίσθωμα. Η ευθύνη του ενοικιαστή για κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου περιορίζεται στα 750€ για τις κατηγορίες A,B,C,BA,CA,BD,CD 1000€ για τις κατηγορίες D,DA,G,GA 1500€ για τις κατηγορίες J,W,S1,S,P. Απαραίτητη είναι η κατοχή του κλειδιού του αυτοκινήτου. Η κάλυψη δεν αφορά επιμέρους κομμάτια αμαξώματος, αξεσουάρ και το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Προσωπική Ασφάλεια (PAI): Παρέχει κάλυψη στον οδηγό για θάνατο, μερικές ή ολικές σωματικές βλάβες έως το ποσό των 15.000€, με ημερήσιο κόστος 4,00€.

Επιπλέον Οδηγός (AD): Ημερήσια χρέωση 4,00€ για κάθε επιπλέον οδηγό.

Παιδικά Καθίσματα: Μόνο μετά από κράτηση με κόστος 3,50€ την ημέρα.

Πλοηγός GPS: Μόνο μετά από κράτηση με κόστος 6,00€ την ημέρα.

Αλυσίδες χιονιού: Μόνο μετά από κράτηση με κόστος 3,50€ την ημέρα.

Σχάρα οροφής: Μόνο μετά από κράτηση με κόστος 5,00€ την ημέρα.

Παραλαβή/Παράδοση: Εκτός γραφείων και εντός πόλης χρέωση 15,00€. Εκτός ωρών λειτουργίας χρέωση 25,00€.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού: Ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το πόσο των 100€ για τις κατηγορίες A,B,C,BA,CA,BD,CD,D και 150€ για τις κατηγορίες DA,G,GA,J,W,S1,S,P.

Εσωτερικό Αυτοκινήτου: Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 80,00€.

Μεταφορά με πλοίο: Η ασφάλεια δεν ισχύει για ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο καθώς και εντός των λιμανιών. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς σε νησί, τα έξοδα μεταφοράς του οχήματος στα γραφεία της Filorent βαρύνουν τον ενοικιαστή.

Οδήγηση εκτός συνόρων: Δεν επιτρέπεται

Φ.Π.Α.: 24%

 

Όλα τα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.